i wszystkim, którzy do maja czekają na Prawosławną Paschę,

życzymy pozytywnej refleksji nad tym, co od nas zależne i niezależne.