Spadek produkcji przemysłowej

24 marca 2021. W okresie styczeń-luty 2021 roku odnotowano  spadek produkcji przemysłowej w Ukrainie.

Spadek produkcji przemysłowej w lutym 2021 r. wobec lutego 2020 r. wyniósł 4,6 proc. i przyspieszył o 4 proc. wobec spadku miesiąc wcześniej. Po skorygowaniu o wpływ dni roboczych, spadek produkcji przemysłowej w lutym w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku wyniósł 2 proc., a w porównaniu do stycznia br. po uwzględnieniu sezonowości nastąpił wzrost o 0,4 proc.

Spadek produkcji przemysłowej w minionym roku wyniósł 5,2 proc. W styczniu 2021 r. spadek w ujęciu rocznym wyniósł 4 proc., wobec 4,8 proc. wzrostu miesiąc wcześniej.

Powyższe dane podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, nie uwzględniając w nich czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu, miasta Sewastopol oraz części tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn