17 marca 2021. Unia Europejska zajęła pierwsze miejsce wśród globalnych podmiotów, których rolę Ukraińcy oceniają jako stabilizującą. To wynik badania przeprowadzonego przez Gallupa, pod koniec 20220 roku, we współpracy z Fundacją „Demokratyczne Inicjatywy”.

Połowa respondentów z Ukrainy twierdzi, że UE stabilizuje sytuację w świecie, 25 proc. pytanych uznało rolę Unii za destabilizującą, 25 proc. nie miało zdania.

Zdaniem 39 proc. Ukraińców USA stabilizują sytuację w świecie, 36 proc. uznało że destabilizują, 25 proc. badanych nie miało zdania.

Rola Chin w Ukrainie oceniana jest następująco: 35 proc. badanych uznaje ją za stabilizującą, 29 proc. za destabilizującą, 36 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania.

Ukraińcy uznali Rosję za absolutnego lidera globalnej destabilizacji. Uważa tak aż 71 proc. ukraińskich respondentów tego badania, tylko 12 proc. rolę Rosji uznaje za stabilizującą, 17 proc. jest niezdecydowanych.

Gallup przeprowadził badanie z różnymi lokalnymi partnerami w 45 krajach. Nie tylko Ukraińcy wskazali Rosję jako głównego „destabilizatora” świata. Podobnego zdania byli badani w Finlandii – 87 proc. wskazań na Rosję, Gruzji – 78 proc., Korei Południowej – 75 proc., Jordanii -72 proc. i Hiszpanii – 70 proc.

Opinie o stabilizującej roli Rosji w świecie przeważyły w Kirgistanie, Wietnamie, Kazachstanie, Serbii i na Filipinach.

(Red.)