Ukraińcy poczuli się bogatsi

17 marca 2021. Wzrosła liczba Ukraińców, których swoją sytuację materialną w lutym ocenili jako lepszą niż w styczniu bieżącego roku. Co jeszcze pokazał indeks nastrojów konsumentów?

Według przeprowadzonego od 14 lutego do 2 marca 2021 r., opublikowanego przez Info Sapiens przy wsparciu finansowym Dragon Capital:

  • wskaźnik satysfakcji materialnej Ukraińców wzrósł o 7 punktów do 64,4 punktu.
  • Również więcej Ukraińców deklaruje gotowość  do dużych zakupów (wzrost wskaźnika celowości dużych zakupów o 3,6 pkt do 70,2 pkt).
  • Wzrosła również liczba Ukraińców oczekujących na poprawę swojej sytuacji materialnej w najbliższej przyszłości (wzrost wskaźnika oczekiwań na zmiany osobistej sytuacji materialnej o 9 pkt do 77,6 pkt).
  • Wskaźnik oczekiwanej dynamiki bezrobocia nieznacznie wzrósł i wynosi 150,7 pkt. Indeks oczekiwań inflacyjnych nieznacznie spadł i wynosi 186,2 pkt.
  • Oczekiwania Ukraińców dotyczące kursu hrywny w ciągu najbliższych trzech miesięcy poprawiły się: indeks oczekiwań dewaluacyjnych spadł o 9,2 pkt i wynosi 139,5 pkt.
  • Ogólny wskaźnik nastrojów konsumenckich wzrósł o 8,4 pkt i wyniósł 69,1 pkt.

Badanie nastrojów konsumenckich w Ukrainie są przeprowadzane przez GfK Ukraine od czerwca 2000 r., a od 2019 r. jest prowadzi je Info Sapiens.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn