Więcej żywności ukraińskiej w Chinach?

16 marca 2021. Chiny są zainteresowane zwiększeniem zakupów ukraińskich towarów, zwłaszcza żywności.

Rządowy portal podał, że podczas spotkania ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Ukrainie Fan Xianronga z wicepremierem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Olhą Stefaniszyną omówiono kierunki zwiększenia wymiany handlowej i współpracy inwestycyjnej.

Zdaniem Stefaniszyny Ukraina jest swego rodzaju „pomostem między Zachodem a Wschodem, Północą i Południem”. Stwarza to duże możliwości dla światowych producentów, w tym rozwoju zdolności produkcyjnych. Ukraina jest zainteresowana utrzymaniem dynamiki handlu i otwarciem nowych rynków towarowych w Chinach oraz kontynuacją dialogu na temat projektów inwestycyjnych.

Strona ukraińska poinformowała o przebiegu konsultacji z biznesem na temat rozwoju handlu z Chinami oraz o priorytetowych obszarów współpracy inwestycyjnej. Są to:

  • rolnictwo (rozwój parków przemysłowych o nachyleniu rolniczym, produkcja i dostawa soi, hodowla bydła);
  • projekty ekologiczne (recykling surowców wtórnych);
  • rozwój infrastruktury (transport kolejowy kontenerów, infrastruktura portowa i lotniskowa, produkcja autobusów elektrycznych, projekty SmartCity) i inne.

Obecnie w przygotowaniu jest plan realizacji Programu Współpracy Ukrainy i Chin w ramach Wspólnej Inicjatywy Budowlanej na rzecz tworzenia Szlaku Jedwabnego i Pasa Gospodarczego oraz Morskiego Szlaku Jedwabnego. Program umożliwi ukraińskim przedsiębiorstwom we współpracy z chińskimi partnerami uzyskanie wsparcia administracyjnego z Chin oraz dostęp do finansowania projektów w obszarach priorytetowych.

Chiny zajmują pierwsze miejsce na liście partnerów handlowych Ukrainy, a Polska czwarte. 

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn