Balczun wydobywcą bursztynu

15 marca 2021. Przedsiębiorstwo Wojciecha Balczuna wydobywa bursztyn w Ukrainie.

Wojciech Balczun – polski muzyk i były prezes Kolei Ukraińskich, we wrześniu 2020 r. nabył 19,5 proc. akcji w spółce Aurum Polonez, która zajmuje się wydobyciem kopalin i zagospodarowaniem kamieniołomów. Firma jest zarejestrowana w mieście Równe, a jej kapitał zakładowy ok. 9,5 tys. USD. Innymi właścicielami firmy są Mykoła Niemcow z Czerniowiec oraz firma Amos Investments S. A., zarejestrowana w Szczecinie.

Według danych portalu Nadra.info, od listopada Aurum Polonez prowadzi działalność na złożu Klesiwskie (obwód równieński), które należy do państwowego przedsiębiorstwa „Bursztyn Ukrainy”. Aurum Polonez występuje w roli inwestora i podwykonawcy, natomiast zarząd nad wydobytym kamieniem sprawuje bezpośrednio „Bursztyn Ukrainy”.

Wołodymyr Czybisow – p.o. dyrektora generalnego „Bursztyn Ukrainy” powiedział, że Aurum Polonez zainwestował w ukraińskie przedsiębiorstwo około 80 tys. USD w ramach w ramach kontraktu forward. Zainwestowane środki pozwoliły spłacić część zadłużenia z tytułu wynagrodzeń i podatków oraz wyremontować część maszyn. Dzięki temu przedsiębiorstwo ożywiło swoją działalność i w IV kwartale 2020 roku wydobyło ponad 260 kg surowego bursztynu. Czybisow dodał, iż rozliczenie z Aurum Polonez odbywa się obecnie za pośrednictwem wydobytygo surowca. W przyszłości „Bursztyn Ukrainy” planuje przeprowadzać sprzedaż surowca po cenach rynkowych za pomocą aukcji elektronicznych skierowanych zarówno do odbiorców ukraińskich, jak i zagranicznych.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn