Ukraińska luka VAT-owska

10 marca 2021. Szef Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy Wadim Melnik szacuje skalę oszustw związanych z podatkiem VAT na 4 miliardy UAH miesięcznie.

To tylko część szarej strefy w ukraińskiej gospodarce. Melnik wskazał, że ważnym kierunkiem śledztw jego służby jest też  zwalczanie obrotu podrobionymi towarami, od luksusowych produktów  znanych marek po alkohole.

W wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina Melnik przypomniał, że jednym z problemów kierowanej przez niego służby są nieustanne zapowiedzi zmian strukturalnych i wstępująca jeszcze korupcja. Średnie zarobki wynoszące obecnie pomiędzy 10 000 i 15 000 UAH powinny być podniesione  do 60 000 UAH, uwzględniając premie i dodatki. To zniechęci do brania łapówek i ustabilizuje fachowe kadry.

W wyniku postępowań karnych prowadzonych w 2020 r. orzeczono odszkodowania na rzecz skarbu państwa w wysokości 1,1 mld UAH. W poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 3,4 mld UAH.

W okresie styczeń-luty 2021 roku suma orzeczonych odszkodowań wyniosła 368 mln UAH, zaś wartość zabezpieczonego  mienia pochodzącego z przestępstw podatkowych to 78,6 mln UAH.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn