Bankowy Trójkąt Lubelski

10 marca 2021. Banki centralne Polski i Litwy pomogą Narodowemu Bankowi Ukrainy (NBU) we wdrażaniu Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE.

Celem tej współpracy jest instytucjonalne wzmocnienie NBU oraz wsparcie przy budowie niezawodnego systemu bankowego i infrastruktury płatniczej w Ukrainie. Współpraca w formacie podobnym do zainicjowanego niedawno Trójkąta Lubelskiego, ma też na celu udzielenie pomocy NBU we wdrażaniu porozumienia DCFTA między Ukrainą a Unią Europejską.

Główne kierunki wsparcia dla Ukrainy zostały zdefiniowane w następujący sposób:

  • rozwój nadzoru bankowego – wdrożenie Podstawowych zasad skutecznego nadzoru bankowego Komitetu Bazylejskiego i prawodawstwa europejskiego, w tym instrumentów ICAAP, ILAAP i SREP.
  • Wprowadzenie systemu płatności natychmiastowych.
  • Udoskonalenie planowania strategicznego w banku centralnym.
  • Usprawnienie procesu integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej NBU.

Marta Gajęcka – Członek Zarządu NBP zaznaczyła, że „Polska zawsze aktywnie promowała ścisłą współpracę Ukrainy z instytucjami Unii Europejskiej. Z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej Ukraina jest kluczowym partnerem w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i naszego sąsiedztwa”.

Wartość projektu wynosi 1 mln EUR, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest wyznaczona na okres od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn