9 marca 2021. Komitet Rady Najwyższej ds. Polityki Rolnej i Gruntowej zaproponował przeznaczeni 50 mln UAH na wsparcie producentów ekologicznych w Ukrainie w 2021 r.

Środki na wzmocnienie ekologicznej produkcji byłyby podzielone w następujący sposób:

  • 30 mln UAH – dotacja na użytki rolne (5 tys. UAH na 1 ha, ale nie więcej niż 20 ha na osobę);
  • 15 mln UAH – dotacje nasztukę bydła (5 tys UAH);
  • 5 mln UAH – zwrot kosztów certyfikacji produkcji ekologicznej (do 30 proc. kosztów).

Rozwój rynku ekologicznego pozostaje priorytetem polityki rolnej Ukrainy. Dlatego ważne jest, aby Ukraina trzymała się w tej kwestii wspólnej polityki z Unią Europejską. Rozszerzenie państwowego wsparcia dla rozwoju produkcji ekologicznej i utrwalenie odpowiednich kierunków od 2021 r. sprzyjać będzie rozwojowi całego sektora rolnego.

Oczekuje się, że wspomniane propozycje zostaną rozpatrzone i zatwierdzone przez deputowanych już w drugiej połowie marca 2021 roku.

OT