Święto i stereotypy

5 marca 2021. Dzień Kobiet obchodzić będzie 68 proc. badanych obywateli Ukrainy. 8 marca nie chce świętować 29 proc. badanych. W ciągu ostatnich dziewięciu lat liczba tych, którzy świętują, stopniowo spadała.

Dzień Kobiet jest bardziej znaczący dla mieszkańców południa i wschodu Ukrainy oraz dla tych, którzy są małżeństwem. Na zachodzie Ukrainy prawie 40 proc. respondentów nie zamierza świętować Dnia Kobiet. Takie wyniki przyniosło badanie Grupy Socjologicznej Rating. Czego jeszcze można dowiedzieć się z przedświątecznego sondażu o codziennych realiach i stereotypach?

  • Mówiąc o możliwościach kariery w Ukrainie, około połowa respondentów uważa, że są one takie same dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Mimo to jedna trzecia badanych jest przekonana, że mężczyźni mają jednak przewagę w tej dziedzinie, przy czym tylko 12 proc. kobiet ma taki pogląd.
  • Jeśli chodzi o wynagrodzenie, 45 proc. badanych uważa, że ukraińscy mężczyźni mają lepsze zarobki, 43 proc. uważa, że kobiety i mężczyźni mają równe szanse, na przewagę kobiet „przy wypłacie” wskazało tylko 7 proc. pytanych.
  • W polityce większe szanse mają mężczyźni- tak uważa 54 proc. badanych, szanse są równe niezależnie od płci- tę opcję wybrało 37 proc. pytanych, na większe szanse kobiet wskazało 6 proc. uczestniczących w sondażu telefonicznym.

W komentarzu Rating podkreślono, że mężczyźni widzą mniej nierówności płci w pracy i w polityce, gdyż ta sytuacja prawie ich nie dotyczy.

  • Mówiąc o gotowaniu, sprzątaniu domu i wychowywaniu dzieci mężczyźni często zauważali, że była to sprawa „kobieca”, ale podzielają tę odpowiedzialność. Tymczasem kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wskazywały, te prace to ich obowiązek domowy.
  • Wspominając pierwszą randkę respondenci częściej wskazywali na inicjatywę mężczyzn niż kobiet. Kto płaci za rachunki w restauracji na pierwszej randce? 79 proc. badanych uważa, że to mężczyzna powinien zapłacić rachunek, tylko 18 proc. uznało, że może to być wspólny koszt.
  • Ponad dwie trzecie respondentów zgadza się z tezą, że to mężczyzna powinien w pełni zapewnić bezpieczeństwo socjalne swojej rodziny, że głównym powołaniem kobiety jest urodzić dziecko, zaś udana kariera jest ważniejsza dla mężczyzn niż dla kobiet i kobiety lepiej wychowują dzieci niż mężczyźni.

Zdaniem Rating, w tej symulacji pojawia się stereotyp „mężczyzna jest aktywny, kobieta jest bierna” i banał, że „pieniądze i zarobki – to mężczyźni”, i dlatego to oni powinni brać na siebie zobowiązania finansowe.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn