Stopą w inflację

5 marca 2021. Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) podniósł stopę procentową banku centralnego z poziomu 6 proc. do 6,5 proc. rocznie. Mając na względzie realizację celu inflacyjnego (5 proc.), regulator jest gotowy dalej podnosić stopę procentową.

NBU wskazał, że w styczniu inflacja przyspieszyła ponad cel 5 ± 1 punkt procentowy i wyniosła 6,1 proc. rok do roku. W lutym inflacja nadal przyspiesza. Na poziom inflacji w pierwszych miesiącach 2021 r. wpłynął wzrost cen żywności i paliw. Na inflację oddziaływała też zwiększona presja inflacyjna ze strony partnerów handlowych oraz stabilny popyt konsumpcyjny. Ponadto na ceny nadal wpływały skutki ubiegłorocznego osłabienia hrywny.

NBU spodziewa się maksymalnego wzrostu cen konsumpcyjnych w połowie roku, później inflacja spowolni i w pierwszej połowie 2022 roku powróci do docelowego zakresu.

W komunikacie NBU podkreślono, że Ukraina będzie nadal współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. NBU oczekuje dalszych postępów w negocjacjach między Ukrainą a MFW. Współpraca z MFW i innymi partnerami międzynarodowymi ma zasadnicze znaczenie dla finansowania wymogów budżetowych i zapewnienia gospodarce dodatkowego impulsu wzrostu. Umożliwi to również Ukrainie utrzymanie rezerw międzynarodowych na poziomie około 30 miliardów USD.

Następne posiedzenie Zarządu NBU w kwestiach polityki pieniężnej odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn