Poprawa nastrojów w ukraińskim biznesie

2 marca 2021. W lutym 2021 r. poprawiła się ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i jej perspektyw. Lepsze nastroje w przedsiębiorstwach.

Według danych miesięcznego badania ukraińskich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU):

  • poprawa nastrojów jest związana ze złagodzeniem kwarantanny.
  • pomimo znaczącej poprawy, przedsiębiorcy nadal powściągliwe oceniają wyniki swojej działalności gospodarczej. Oczekiwania przedsiębiorstw pozostają poniżej poziomu równowagi – indeks oczekiwańaktywności gospodarczej (IODA) w lutym wyniósł 48,8 (w styczniu – 37,6).
  • szacunki dotyczące zatrudnienia pozostają ostrożne. W przedsiębiorstwach nie oczekuje się wzrostu ogólnej liczby pracowników.

W badaniu wzięły udział 194 przedsiębiorstwa.

Natomiast według comiesięcznego badania Info Sapiens, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Ukrainie w styczniu 2021 roku wyniósł 60,7 punktu, czyli o 5,2 punktu mniej niż w grudniu 2020 roku. Indeks spadł do poziomu z kwietnia 2019 roku.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn