1 marca 2021. W lipcu 2020 r. w obwodzie rówieńskim odbyły się pierwsze aukcje sprzedaży praw do wydobycia bursztynu. Państwo otrzymało pierwsze dochody z tego tytułu – to 34 mln UAH do budżetu.

Jak podaje służba prasowa Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, zakończyła się kolejna aukcja, na której sprzedano- za ponad 380 000 UAH – prawo do użytkowania złoża bursztynu Matskiwska w rejonie Sarn. W licytacjach online konkurowały dwie firmy. To już 12. aukcja złóż bursztynu w obwodzie rówieńskim w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Zwycięzcy licytacji internetowej otrzymali zezwolenia na pięć lat, które dają prawo do badań geologicznych i  wydobywania bursztynu na tych terenach. Z tytułu dotychczasowych aukcji państwo otrzymało dodatkowe środki do budżetu państwa – 34 mln UAH.

W obwodzie rówieńskim na aukcje elektroniczne czeka kolejnych 14 „bursztynowych”. Zakłada się, że łączne wpływy budżetu ze sprzedaży tych zezwoleń przekroczą 50 mln UAH.

  • 19 grudnia 2019 r. Rada Najwyższa przyjęła ustawę regulującą wydobycie bursztynu oraz ustawę o obniżeniu czynszu za użytkowanie obszaru do wydobycia bursztynu z 25 proc. do 10 proc.
  • Ustawa przewiduje wprowadzenie zezwoleń na wydobycie bursztynu oraz surowych kar dla nielegalnie wydobywających bursztyn. W ostatnich pięciu latach obwody rówieński, żytomierski i wołyński doświadczyły nielegalnego wydobycia bursztynu. Władze rozmieściły w tych regionach dodatkowe siły policyjne i Gwardię Narodową, aby powstrzymać nielegalny proceder, ale podjęte działania nie były w pełni skuteczne.
  • Nielegalne wydobycie, sprzedaż, przechowywanie lub obróbka bursztynu jest karane grzywną od 51 tys. do 170 tys. UAH, ograniczeniem wolności od 3 do 6 lat lub karą pozbawienia wolności na ten sam okres wraz z konfiskatą mienia.

OT