Jaki jest rzeczywiste minimum egzystencji?

25 lutego 2021. W Ukrainie istnieją dwa rodzaje minimum egzystencji: określone ustawowo i rzeczywiste, które jest prawie 2-krotnie wyższe.

Podczas internetowej dyskusji „Minimum egzystencji w Ukrainie: co z nim nie tak i jak to naprawić”, prowadzonej przez przedstawicieli Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (KSE), poruszono następujące kwestie i wyciągnięto następujące wnioski:

  • ustawowe minimum egzystencji określa ustawa o budżecie państwa, a rzeczywiste comiesięcznie oblicza Ministerstwo Polityki Społecznej na podstawie obserwacji dynamiki kosztów życia.
  • w 2020 i 2021 r. wysokość rzeczywistego minimum egzystencji było prawie dwukrotnie wyższe niż ustawowe. W grudniu 2020 r. Wyniosło 4116 UAH, a oficjalnie – 2270 UAH.

Minimum egzystencji jest wskaźnikiem, z którym powiązane jest obliczanie świadczeń socjalnych i innych w sektorze publicznym. W sumie chodzi o 150 płatności powiązanych z tym wskaźnikiem. Każda jego podwyżka oznacza znaczny wzrost wydatków budżetowych. Rząd nie może finansowo sprostać rzeczywistej sumie odpowiadającej minimum egzystencji i , w związku z tym oficjalne minimum jest znacznie zaniżone.

Większość krajów, których doświadczenia zostały przeanalizowane, nie ma ustawowo ustalonej wysokości minimum egzystencji. Zamiast tego obowiązuje płaca minimalna, która powinna zapewnić zaspokojenie minimalnych potrzeb ludzkich.

W niektórych krajach, jeśli dochód gospodarstwa domowego jest mniejszy niż minimum egzystencji, ma prawo do pomocy społecznej (USA, Wielka Brytania, Australia, Słowacja, Polska, Węgry).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn