Wielki brat na deputowanych

24 lutego 2021. Partia Sługa Ludu uruchomiła aplikację mobilną, za której pomocą monitoruje swoich deputowanych w Radzie Najwyższej i wykrywa najbardziej „nieposłusznych”.

Jak poinformował portal liga.net, dzięki aplikacji utworzono tzw. ranking destruktywności deputowanych, którego wyniki są obliczane na podstawie wyników głosowania na kluczowe ustawy, w tym przede wszystkim za propozycjami prezydenta Zełeńskiego. Przykładem jest niedawne głosowanie nad powołaniem Jurija Witrenki na stanowisko pierwszego wicepremiera, ministra energetyki Ukrainy, którego kandydaturę frakcja miała poprzeć. Ci, którzy głosowali „przeciw”, wstrzymali się od głosu lub byli nieobecni – uzyskali dodatkowe punkty destrukcyjności. Więcej o tym głosowaniu w artykule „Witrenko: do trzech razy sztuka?” Wkrótce do aplikacji będzie dodana możliwość ręcznego korygowaniu rankingu, uwzględniając usprawiedliwione powody nieobecności na głosowaniach.

Członkowie frakcji, jak i prezydent mogą w każdej chwili sprawdzać ranking skuteczności, destrukcyjności, frekwencji, a także liderów w kategoriach „wstrzymał się” i „przeciw”. Na najbardziej „destrukcyjnych” posłów oczekuje „wezwanie na dywanik” u przewodniczącego frakcji lub w Biurze Prezydenta Ukrainy. Natomiast zleceniodawcy aplikacji uważają, że ich produkt i ranking destrukcyjności mają w tej chwili charakter informacyjny i służy do. „miękkiego wychowywania”. Aplikacja codziennie wysyła powiadomienia o tym, jak bardzo w ciągu dnia wzrosła/zmniejszyła się destrukcyjność posłów. Przypomina im o tym, jak ważne jest uczestnictwo w posiedzeniach i głosowaniach, nawet za poprawkami do ustaw.

Aplikacja pełni również funkcję komunikatora internetowego dla dyskusji wewnątrzpartyjnych. Z jednej strony  służy do ułatwienia komunikacji między członkami frakcji, pozwalając m.in. na przeprowadzenie otwartych i anonimowych głosowań. Z drugiej strony aplikacja zabezpiecza przed wyciekiem informacji. Każdy użytkownik aplikacji ma unikatowy numer, który w razie zrzutu ekranu pozwala na szybką identyfikację sprawcy wycieku.

W przygotowaniu znajduje się również wersja aplikacji dla samorządów lokalnych.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn