Rocznica tragedii na Majdanie

18 lutego 2021. Siedem lat temu rozpoczęły się najtragiczniejsze dni ulicznych walk w Kijowie podczas Rewolucji Godności. Władze postanowiły stłumić trwający od listopada 2013 protest, który określany był też jako Euromajdan. Walki uliczne trwające do 20 lutego 2014 r. były przełomowym wydarzeniem, które za cenę wielu ofiar, doprowadziło do przesilenia politycznego.

Rada Najwyższa przyjęła właśnie uchwałę, w której uznała wydarzenia lat 2013 – 2014 za kluczowy moment dla państwa ukraińskiego.

Czym była i jest dla Ukrainy Rewolucja Godności? O tym napisał specjalnie dla eDialog koordynator Euromajdanu w Charkowie, Zasłużony Dziennikarz Ukrainy Wołodymyr Czystylin.

Rewolucja Godności stała się dla Ukrainy prawdziwym początkiem kształtowania się narodu w znaczeniu politycznym. Miliony ludzi wyszły na Majdan, bo w końcu poczuli się Ukraińcami, którzy są gotowi bronić europejskich wartości. Wolność, demokracja, prawa człowieka, niezależne media okazały się dla masy krytycznej obywateli nieodłączną częścią ich życia. To nie tylko kontynuacja wielowiekowej walki o niepodległość kraju, ale również mentalny wybór innego paradygmatu istnienia państwa.

Narodziła się cała wspólnota wolnych ludzi, gotowych iść do końca, a nawet oddać życie za nową współczesną Europejską Ukrainę. Hasło „Precz z Moskwą” i niechęć do życia pod wpływem putinowskiej, postsowieckiej Rosji zbudowały potężny ruch społeczny, który najpierw zwalczył panujący wewnątrz Ukrainy reżim autorytarny, a później przeciwstawił  się zewnętrznemu agresorowi. Ukraina straciła część terytoriów, ale zachowała cywilizacyjny wektor przyszłości i własną tożsamość.

I chociaż na razie nie udało się wcielić w życie ideałów Majdanu, a władze wciąż nie chcą żyć po nowemu i realizować niezbędne reformy, to w kraju narodziło się społeczeństwo obywatelskie, będące siłą napędową przyszłych zmian. Rewolucja Godności nadal trwa, a więc cała walka przed nami!

Wołodymyr Czystylin

 

Facebook
Twitter
LinkedIn