Korytarz: Szwecja – Polska – Ukraina – Turcja

19 lutego 2021. Szwedzkie porty Gavle i Norrköping są zainteresowane tym, aby stać się ostatecznym celem trasy, która połączy Morze Czarne i Morze Bałtyckie. To rezultat webinarium „Stworzenie nowego korytarza między Morzem Bałtyckim i Czarnym”, zorganizowanego 11 lutego przez administrację Portu Gdańsk.

Zdaniem Sławomira Michalewskiego, wiceprezesa ds. finansowych w Porcie Gdańsk, przeładunki w ostatnich latach wykazują ciągły wzrost. Port Gdańsk znajduje się wśród trzech (dane za styczeń 2021 r.) największych portów bałtyckich i jest drugim co do wielkości pod względem przeładunków kontenerów na Morzu Bałtyckim. W ubiegłym roku Port Gdańsk obsłużył 48 mln ton ładunków, a w następnych latach zamierza zwiększyć przeładunki do 60 mln ton.

Michalewski zauważył, że ruch między Polską a Ukrainą znacznie wzrósł w latach 2018-2020. Dlatego między innymi Gdańsk zwiększył inwestycje w modernizację sieci kolejowej, budowę 80 km nowych torów i modernizację 3 stacji towarowych. To samo dotyczy całej polskiej sieci kolejowej oraz przejść granicznych w Medyce i Dorohusku, które są gotowe do zwiększenia swojej przepustowości. Jak podsumował Michalewski, „dostęp do portu jest już gotowy, oczekujemy tylko, że nasi ukraińscy koledzy podejmą działania”.

W webinarium wzięli również udział przedstawiciele dwóch szwedzkich portów – Gavle i Norrkoping. Poparli pomysł potencjalnego połączenia Morza Czarnego z Bałtykiem i przedłużenia tego korytarza dalej na kraje skandynawskie. Ponadto wyrazili chęć podłączenia do korytarza i powiedzieli, że Gavle i Norrköping mogą być jego końcowymi miejscami docelowymi, ponieważ mają wiele do zaoferowania zarówno w zakresie eksportu, jak i importu.

Wzrastające zainteresowanie połączeniem portów Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego wynika z rosnącej roli Turcji jako głównego węzła we wschodniej części Morza Śródziemnego, a także z aktywnego połączenia między portami tureckimi i ukraińskimi.

Ograniczeniem, zdaniem niektórych uczestników webinarium, jest stan połączeń kolejowych między portami Ukrainy i Polski. Ukrzaliznycia już zapowiedziała swój udział w projekcie – w szczególności planuje budowę intermodalnego połączenia Turcja – Ukraina – Polska.

24 grudnia 2020 r. ukraińskie Centrum Usług Transportu Kolejowego Liski  podpisało memorandum o współpracy z Ukrferry i FerriPlus w sprawie rozwoju multimodalnej trasy Turcja-Ukraina-Polska.Memorandum jest otwarte do podpisania przez każdą firmę, która chce uczestniczyć w rozwoju i eksploatacji trasy ”- powiedział Edvin Berzińsz, dyrektor wykonawczy Centrum Liski.

UZ przedstawiła również swoje propozycje mające na celu rozwój nowego korytarza transportowego między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, dzięki którym zwiększy się ruch towarowy między Polską, Szwecją, Turcją i Ukrainą.„Zaproponowaliśmy dokładnie obliczoną trasę (Turcja – Ukraina – Polska) wspólnie z naszymi partnerami w tym projekcie” – powiedział Berzińsz.

Na podstawie materiałów z webinarium i informacji prasowej Centrum Strategii Transportowych opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn