Redukcje kadrowe w Ukrzaliznyci

17 lutego 2021. Ukrzaliznycia (UZ) planuje planuje zwolnić 30 tys. pracowników kolei.

Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy i Pracowników Budowlanych Transportu Ukrainy Wadim Bubniak poinformował, że:

  • W styczniu, na posiedzeniu zarządu Ukrzaliznyci zostały zatwierdzone nowe normy funduszu wynagrodzeń. Kierownictwu oddziałów regionalnych UZ postawiono zadanie wykonania tych norm, zaś ich realizacja pociąga za sobą masowe zwolnienia kolejarzy. Nawet 30 tys. osób.
  • Wołodymyr Żmak, Prezes Zarządu Ukrzaliznyci nakazał kierownikom oddziałów zawieszenie szeregu zobowiązań, wynikających z układów zbiorowych pracy.
  • Plan finansowy Ukrzaliznyci na 2021 r. nie przewiduje środków na dotowanie pracowników w dziedzinie kultury, imprez masowych i sportowych, częściową rekompensatę za zakwaterowanie pracowników kolei w akademikach i innych świadczeń.
  • Istotną informacją jest, że aż 34 tys. pracowników UZ pracuje w niepełnym wymiarze godzin.
  • Zarząd UZ, zdaniem związkowców, nie idzie na kompromisy, dlatego wnieśli do sądu pozew o podwyżkę wynagrodzeń i wypłatę kolejarzom 13. wynagrodzenia.

Według danych Ministerstwa Infrastruktury, dziś personel UZ ma ponad 260 tys. pracowników.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn