Będą wizy ekspresowe

16 lutego 2021. Postulat Rzecznika MŚP został spełniony – Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce ekspresowo wydawać wizy.

9 lutego 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o cudzoziemcach mające na celu umożliwienie wydawania wiz krajowych przez Ministra Spraw Zagranicznych. W ramach MSZ ma powstać wydział zajmujący się rozpatrywaniem wniosków wizowych. Urzędnicy w Warszawie będą dysponować identycznymi instrumentami do podejmowania decyzji wizowych, jak konsulowie, aby jak najbardziej usprawnić proces. Będzie to dotyczyło zarówno wiz turystycznych, jak i pracowniczych.

Z nowego rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy. Od dłuższego czasu apelowaliśmy w imieniu przedsiębiorców o skrócenie terminów wydawania wiz” – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, dodając, że zmiany te zostały zapowiedziane przez przedstawicieli MSZ na posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Po wejściu w życie zmian, konieczne jest wydanie rozporządzenia z listą państw, w których cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy przez MSZ, oraz dodatkowymi warunkami, po których spełnieniu cudzoziemcy będą mogli składać takie wnioski.

W taki sposób rząd przygotowuje się do napływu wniosków wizowych od cudzoziemców po pandemii. “Zakładamy, że ruch graniczny będzie nawet dwukrotnie większy w stosunku do tego, co było przed pandemią” – poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ministerstwa, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.

Przypominamy, że Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza również jest członkiem Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn