Łagodzenie restrykcji dla imprez masowych

10 lutego 2021. Gabinet Ministrów Ukrainy zezwolił na prowadzenie działalności edukacyjnej i zawodowej, ale przy zachowaniu pewnych ograniczeń.

Gabinet Ministrów zmienił rezolucję nr 1236 z 9 grudnia o ustanowieniu kwarantanny na Ukrainie. Zezwolono na przyjmowanie zwiedzających w instytucjach kultury oraz organizowanie publicznych imprez naukowych, edukacyjnych i zawodowych – do 50 proc. miejsc w sali lub max. 1 osoba na 5 metrów kwadratowych.

Wcześniej zabronione było organizowanie imprez świątecznych, bankietów, imprez publicznych w placówkach rozrywkowych i gastronomicznych. Zabroniono też przyjmowania zwiedzających w muzeach i na wystawy w galeriach, jeśli w salach jest więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.

Ponadto zabronione było organizowanie masowych imprez kulturalnych (w tym koncertów), imprez sportowych, towarzyskich, reklamowych i innych, jeżeli bierze w nich udział więcej niż 20 osób i nie zachowano odległości 1,5 m między uczestnikami.

  • W marcu-kwietniu 2020 roku w Ukrainie obowiązywała kwarantanna, latem obowiązywała kwarantanna adaptacyjna, w listopadzie władze wprowadziły „kwarantannę weekendową” na trzy weekendy (od 14 do 30 listopada), a w styczniu 2021 r. z zaostrzona kwarantanna przez 17 dni (od 8 do 24 stycznia włącznie). Według Ministerstwa Zdrowia dwa ostatnie środki zahamowały „falę” rozprzestrzeniania się COVID-19.
  • 4 lutego 2021 r. Premier Denys Szmyhal ogłosił, że kwarantanna w Ukrainie zostanie przedłużona do 30 kwietnia. Minister zdrowia Maksym Stepanow uważa, że nie ma potrzeby nakładania surowszych ograniczeń kwarantanny.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn