336. oficjalnych milionerów

9 lutego 2021. Ilu milionerów ma Ukraina ? Oficjalnie 336. Tyle osób zadeklarowało w 2020 roku przychody przekraczające milion UAH.

Według Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w styczniu ludność złożyła 13 tys. deklaracji na ogólną sumę 2,8 mld UAH majątku i dochodów osiągniętych w 2020 roku.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych do zapłaty wynosi 90 mln UAH, zaś kwota podatku wojskowego – 12,7 mln UAH.

Największy udział w sumach zgłoszonych do opodatkowania mają dochody:

  • otrzymane w formie spadków (darowizn) – 446 mln UAH,
  • pozostałe – 462 mln UAH,
  • zagraniczne – 124 mln UAH.

Przychody w wysokości ponad 1 mln UAH zadeklarowało 336 osób. Największe zadeklarowane kwoty dochodu do opodatkowania i zobowiązań podatkowych pochodzą od mieszkańców obwodów połtawskiego i sumskego. Do zapłacenia jest 10 mln UAH podatków.

Służba Podatkowa wyjaśniła, że obywatele i osoby fizyczne prowadzący samodzielną działalność zawodową mają prawo do złożenia oświadczenia za 2020 rok do 30 kwietnia 2021 r. włacznie. Zobowiązania podatkowe muszą zostać uregulowane do 2 sierpnia 2021 roku.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn