Polacy doceniają korzyści z migracji

26 stycznia 2021. Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) popiera imigrację Ukraińców do Polski, natomiast przeciwnych jest 16 proc. respondentów – wynika z badania „Polacy o polityce wschodniej”, przeprowadzonego na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Według badanych, imigracja Ukraińców przynosi Polsce korzyści przede wszystkim gospodarcze – jest to bardzo dobre wsparcie dla rynku pracy (38 proc.). Co piąty zwolennik migracji uważa, że jest to naturalne zjawisko – również wśród Polaków, a 16 proc. swoją pozycję uzasadnia prawem każdego do lepszego życia.

Co ciekawe, przeciwnicy migracji również dostrzegają jej wpływ na polski rynek pracy, tyle że uznają go za negatywny (28 proc.). Co czwarty respondent o takich poglądach wyjaśnia swoją pozycję ogólną niechęcią do imigracji.

Prawie 75 proc. Polaków miało osobiste kontakty z Ukraińcami, większość z nich (73 proc.) pozostawiło pozytywne wrażenie. Tylko 5 proc. badanych ocenia swoje doświadczenie jako negatywne, a reszta – jako neutralne.

  • Raport z badania powstał na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Badanie miało charakter pomiaru ilościowego, zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Pomiar realizowany był w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2020 r.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn