26 stycznia 2021. Rada Najwyższa chce wprowadzić mechanizm, który zobowiąże największe światowe firmy internetowe działające w Ukrainie do płacenia podatków.

Danyło Hetmantsev, deputowany Sługi Narodu, szef komisji ds podatków i polityki celnej przedstawiając projekt powiedział:

  • to nowy, wygodny mechanizm opodatkowania gigantów internetowych działających na całym świecie, ale tylko w Ukrainie nie płacących podatków;
  • proponuje się wprowadzenie dla nich mechanizmu tzw. „Podatku od Google”, chociaż w rzeczywistości Google jest firmą, która jest prawie jedyną płacącą podatki w Ukrainie;
  • mechanizm ten będzie służył opodatkowaniu tych firm, czyli zapewnieniu wpływów do budżetu państwa oraz zrównaniu praw ukraińskiego biznesu i biznesu międzynarodowego, który z jakichś powodów jest dziś prefererowany;
  • projekt ustawy proponuje zniesienie podatku repatriacyjnego od świadczenia usług reklamowych.

Pod koniec 2020 r. deputowani omówili możliwość opodatkowania dochodów Google, Netflix i Amazon, a także firm sprzedających wideo, muzykę, reklamy, gry i dostęp do usług przechowywania w chmurze. Pomysł ten po raz pierwszy pojawił się w parlamencie jesienią 2019 r., a odpowiednia ustawa została zarejestrowana w Radzie Najwyższej.

OT