Mniej wiz dla Ukraińców

18 stycznia 2021. W ubiegłym roku polskie placówki konsularne w Ukrainie wydały obywatelom Ukrainy 512 339 wiz – podaje Ukrinform, powołując na Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

W porównaniu do 2019 roku liczba wiz wydanych przez Polskę w spadła o ponad 43 proc. (899 605 wiz w 2019 roku). Jest to spowodowane pandemią covid-19, w wyniku której polskie konsulaty w Ukrainie były zamknięte przez prawie dwa i pół miesiąca – od połowy marca do końca maja. Po wznowieniu pracy konsulatów pierwszeństwo w uzyskaniu dokumentów wizowych mieli osoby, którzy złożyli wniosek o wizę pracowniczą w celu podjęcia pracy w sektorze rolnym.

Jednocześnie w 2020 roku polskie konsulaty wydały 15 765 odmownych decyzji w sprawach wizowych, co stanowi prawie 3 proc. od ogólnej liczby złożonych wniosków.

Przypomnijmy, że w marcu po ogłoszeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, okres ważności wiz i kart pobytu został wydłużony do 30 dni po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią. Takie rozwiązanie umożliwiło migrantom spoza UE, w tym obywatelom Ukrainy, kontynuacje pracy w Polsce podczas lockdownu.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn