Handel zagraniczny okiem celników

13 stycznia 2021. Państwowa Służba Celna Ukrainy podała informacje o handlu zagranicznym w 2020 roku.

W sumie obroty handlu zagranicznego w 2020 r. wyniosły 103,4 mld USD, czyli o 6,4 proc. (7 mld USD) mniej niż w poprzednim w 2019 r. Wartość towarów importowanych w Ukrainę w 2020 r. wyniosła 54,2 mld USD i byłą o 10 proc. (6, 2 mld USD) mniejsza niż w poprzednim roku. Eksport z Ukrainy miał wartość 49,2 mld USD i w 2020 r. był mniejszy o 1,7 proc. (czyli o o,85 mld USD) niż w 2019 r.

Saldo handlu zagranicznego w 2020 r. było więc ujemne i wyniosło 5 mld USD.

Główne kierunki ukraińskiego importu to: Chiny – 8,3 mld USD, Niemcy – 5,1 mld USD i Rosja – 4,6 mld USD.

Najważniejsze dla Ukrainy rynki  eksportowe to: Chiny – 7,1 mld USD, Polska – 3,3 mld USD i Rosja – 2,7 mld USD.

Trzy najczęściej eksportowane towary z Ukrainy to: zboża — o wartości 9,4 mld USD, metale żelazne – 7,7 mld USD, tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego- 5,8 mld USD.

Najczęściej importowane na Ukrainę kategorie towarów to: paliwo mineralne, olej i produkty z jego destylacji – wartość 8 mld USD, kotły, maszyny, urządzenia i urządzenia mechaniczne — 6,1 mld USD, środki transportu naziemnego – 5,5 mld USD.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn