W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych

11 stycznia 2021. Indie, Malezja, Rumunia, Chile i Tajlandia – to nowe, obiecujące kierunki ekspansji polskich firm w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ukraina znajduje się na 15. miejscu w tym rankingu, między Litwą i Portugalią.

To wnioski z raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z PFR TFI.

Raport wyróżnia też rynki atrakcyjne od strony zdobywania nowych klientów (zwiększenia sprzedaży) oraz zmniejszenia kosztów w łańcuchach dostaw.

W pierwszym przypadku  wskazano kolejno: Indie, Malezję, Tajlandię, Koreę Płd. I Turcję.  

W sytuacji zmniejszenia kosztów w łańcuchach dostaw (zmniejszania kosztów) w czołówce są: Maroko, Ukraina, Białoruś, Bułgaria, Rumunia.

Informację o Ukrainie zamieszczoną w raporcie zatytułowano „Coraz bliższy partner UE”. W konkluzji informacji wskazano, że „Ukraina cechuje się niepewną sytuacją polityczną ze względu na toczący się od 2014 roku konflikt z Rosją, ale ze względu na wprowadzane reformy gospodarcze może stać się w przyszłości atrakcyjnym kierunkiem inwestycji dla polskich przedsiębiorstw.”

Ewa Małyszko, Prezes PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. we wstępie do raportu stwierdziła: „Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dziś Niemcy i Czechy jako potencjalne kierunki inwestycji są rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów. Dobrze je znamy i potrafimy bardzo precyzyjnie zdefiniować związane z nimi szanse i zagrożenia. Warto jednak popatrzeć trochę szerzej na naszą część Europy oraz świata i poszukać ciekawych okazji inwestycyjnych.”

  • Instytucje z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu – zapewniają polskim przedsiębiorcom finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych oraz świadczą usługi doradcze. W Grupie PFR, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. PFR TFI zarządza aktywami o wartości ponad 9 mld PLN.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn