Biznes odpowiada za maseczki

17 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o karach dla instytucji i podmiotów gospodarczych, które pozwalają petentom, pracownikom i klientom na brak maseczek ochronnych.

Określono, że maska powinna być na twarzy, a nie na brodzie, szyi lub w innym położeniu.

Jeśli osoby z maskami na brodzie wejdą do transportu publicznego, centrów handlowych lub innych instytucji, zostaną ukarane grzywną od 3400 do 5100 hrywien.

W dokumencie określono też odpowiedzialność instytucji publicznych i podmiotów, które świadczą usługi dla ludności i transportu publicznego. Grzywna od 3400 UAH do 5100 UAH będzie wymierzona, jeśli nie uprzedzą one o obowiązku ochrony i dopuszczą na swój teren osoby bez środków ochrony indywidualnej  oraz kiedy ich pracownicy nie będą posiadali takich środków.

Jak według ustawy można odnieść się do petenta lub klienta bez maseczki? Usankcjonowane zostało:

  • ostrzeżenie ustne o konieczności noszenia środków ochrony indywidualnej;
  • zaprzestania świadczenia usług;
  • zgłoszenie do policji naruszenia przepisów administracyjnych.

Wcześniej, obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu publicznego wprowadzono w drodze ustawy 6 listopada.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn