Naftohaz i upstream

16 grudnia 2020. Antymonopolowy Komitet Ukrainy (AMKU) rozpoczął analizę koncentracji aktywów przez grupę Naftohaz. Sprawa dotyczy złoża Juziwska, którego potencjał eksploatacyjny wynosi 10 – 20 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Naftohaz nabył ponad 50 proc. kapitału zakładowego firmy „Nadra Juziwska”, która należy do państwowej spółki „Nadra Ukrainy”. W wyniku tego, Naftohaz będzie mógł wydobywać węglowodory ze złoża Juziwska położonego w obwodzie donieckim i charkowskim. Po wstępnej analizie AMKU podaje, iż w pewnych okolicznościach daje to Naftohazowi możliwość wzmocnienia pozycji rynkowej, poprzez zwiększenie produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, co może znacznie ograniczyć konkurencję w tym sektorze.

Naftohaz komentuje, że od 6 lat złoże Juziwska nie było eksploatowane, czego efektem była strata gazu i podatków dla państwa. Naftohaz jest gotowy do rozpoczęcia prac eksploatacyjnych natychmiast po zakończeniu oficjalnych procedur. Złoże jest ciekawe dla Naftohazu ze względu na możliwość przetestowania technologii wydobycia gazu w piaskowcowych skałach. Jednocześnie Naftohaz zatrudnia specjalistów, którzy zajmowali się realizacją tego projektu wcześniej – podkreślił Andrij Koboliew, Prezes Zarządu Naftohaz.

Złoże Juziwska zajmuje obszar ok 7,886 tys. km2. Według optymistycznych szacunków „Nadra Ukrainy” potencjał złoża przekracza 3 bln m sześc. gazu. W zależności od scenariusza, wydobycie gazu ze złoża może kształtować  się na poziomie 10-20 mld m sześc. rocznie. Jeszcze w 2013 r. Shell i „Nadra Juziwska” podpisały porozumienie o podziale produkcji – poszukiwania, rozpoznawania i wydobywanie kopalin ze złoża Juziwska.

Pod koniec 2014 roku Shell poinformował o braku postępu w eksploatacji złoża ze względu na konflikt w Donbasie, a następnie w 2015 r. ostatecznie się wycofał z projektu. Udział w projekcie wzięła również holenderska spółka „Yuzgaz”, która w 2018 r. odkupiła 90 proc. praw własnościowych spółki „Nadra Juziwska”. Planowane było wspólne wydobycie ze słowacką spółką Nafta a.s., która później zrezygnowała się ze współpracy.

Naftohaz wskazuje iż celem spółki na najbliższe lata będzie jest uspstream, w tym zwiększanie wydobycia zasobów za pomocą nowych technologii, głębokiego wiercenia, pozyskanie gazu łupkowego (shale gas) i gazu ze skał (tight gazu), wydobycie gazu na szelfie czarnomorskim. Priorytetem będzie pozyskanie i eksploatacja złóż, których potencjał przekracza 50 mld m sześc. gazu. Rozpoznanie 5 takich złóż pozwoli w perspektywie 5-7 lat podwoić bazę zasobów naturalnych spółki – zaznacza jeden z menadżerów Naftohaz.

W okresie styczeń-listopad 2020 r. grupa Naftohaz przekazała do budżetu państwa i samorządów ok. 3,42 mld USD. Spółka odpowiada za 10 proc. całkowitych dochodów skarbu państwa i pozostaje największym płatnikiem podatków w kraju.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn