Statystyki w smartfonie

11 grudnia 2020. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy (DERŻSTAT) opracowała aplikację mobilną „Statystyki w smartfonie”.

Aplikacja jest dwujęzyczna (wersja ukraińska i angielska) i umożliwia użytkownikom szybkie i wygodne otrzymywanie oficjalnych informacji statystycznych Derżstatu, zamieszczonych na jednolitym portalu internetowym otwartych danych publicznych data.gov.ua (obecnie dostępne są informacje od 2015 r.). Jest to kolejny krok na drodze cyfryzacji i digitalizacji Ukrainy.

Oficjalne informacje statystyczne są pogrupowane tematycznie: PKB, ludność, rynek pracy, ceny, przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, handel i inne, które są wyświetlane w menu głównym.

Kluczowe zalety aplikacji mobilnej „Statystyki w smartfonie”:

  • dostęp do aktualnych oficjalnych informacji statystycznych;
  • grupowanie zbiorów danych według tematów (obszary statystyki);
  • wizualizacja w postaci wykresów i histogramów dla wybranych parametrów (wskaźniki, klasyfikacje, terytorium i okres);
  • możliwość zapisania wybranych informacji statystycznych w sekcji „Moje zbiory” dla szybkiego dostępu w przyszłości;
  • możliwość udostępnienia zrzutów ekranu z wizualizacją oficjalnych statystyk za pośrednictwem messengerów i sieci społecznościowych.

Aplikacja działa na systemie Android i jest dostępna do bezpłatnego pobrania na Google Play.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn