Wschód, drogi, tabor elektryczny

9 grudnia 2020. Ukraina otrzyma 640 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na realizację priorytetowych projektów z zakresu infrastruktury i transportu. EBI i rząd Ukrainy podpisały 3 umowy pożyczki na realizację tych celów.

„EBI jest jednym z kluczowych partnerów Ukrainy, z którym współpracujemy od 2007 roku. W tym roku tylko rozszerzyliśmy naszą współpracę, pozyskując nowe środki na realizację obiecujących projektów modernizacji infrastruktury i transportu na korzystnych warunkach. W dniu dzisiejszym zawarto z bankiem 3 umowy kredytowe, zgodnie z którymi Ukraina otrzyma 640 mln euro na poprawę infrastruktury w regionie wschodnim, modernizację sieci drogowej obwodu ługańskiego, a także zakup elektrycznego taboru do transportu publicznego dla  20 ukraińskich miast. Jestem wdzięczny naszym stałym partnerom z EBI za wszechstronną współpracę i pomoc dla Ukrainy. Pracujemy dalej” – skomentował Władysław Kryklij, szef resortu infrastruktury w chwili  podpisania umów.

W rezultacie 340 mln EUR zostanie przeznaczonych na odbudowę i poprawę kluczowej infrastruktury społecznej i transportowej w regionie wschodnim. Są to szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy pocztowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja, a także komunikacja miejska i związana z nią infrastruktura. W efekcie na tych zmianach skorzysta około 14 milionów Ukraińców mieszkających na tych terenach.

EBI udzieli też kolejnego kredytu w wysokości 100 mln EUR na odbudowę sieci drogowej w obwodzie ługańskim, a konkretnie na prace remontowe na 2 odcinkach autostrady R-66 Demino – Oleksandriwka – Swatowie – Lisiczańsk – Ługańsk w ramach projektu „Wschodnia Ukraina: Zjednoczenie , Przywrócenie i Odrodzenie (Projekt 3B)”.

200 mln EUR zostanie przeznaczonych na projekt „Miejski transport publiczny Ukrainy II”, który zakłada zakup wyłącznie elektrycznego taboru dla transportu publicznego – tramwajów, trolejbusów, autobusów elektrycznych, wagonów metra, a także budowę i remont linii tramwajowych i trolejbusowych, wymianę podstacji trakcyjnych. Utworzono już listę 18 miast uczestniczących w projekcie: Siewierodoniec, Winnica, Użgorod, Czerkasy, Krzemieńczuk, Biała Cerkiew, Melitopol, Kamieńskie, Chmielnicki, Tarnopol, Krzywy Róg, Dniepr, Łuck, Zaporoże, Lwów, Połtawa, Odessa i Czerniowce. Ich ostateczna lista zostanie utworzona po ratyfikacji umowy z bankiem.

  • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej i instytucją udzielającą długoterminowych pożyczek, będącą własnością państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród krajów Partnerstwa Wschodniego Ukraina jest głównym odbiorcą pomocy EBI – około 50 proc. jego działalności pożyczkowej. EBI posiada obecnie portfel pożyczek i gwarancji dla Ukrainy o łącznej wartości 6,83 mld EUR.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn