Nowy lockdown w Ukrainie

9 grudnia 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy przygotowuje się do wprowadzenia całkowitego lockdownu w dniach 8-24 stycznia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, grypy sezonowej i SARS.

Jak powiedział premier Denys Szmyhal w rozmowie z gazetą internetową „Ukraińska prawda” (UP), formy te będą ogólnie podobne do tych, które były podczas weekendowej kwarantanny. Niektóre będą trochę trudniejsze, inne trochę bardziej miękkie. Uwzględniona zostanie specyfika okresu zimowego, wakacyjnego oraz konieczność  wprowadzenia takiej przerwy w łańcuchu epidemiologicznym.

Według premiera Szmyhala całkowity lockdown powinien trwać od 15 do 21 dni, tak aby przerwać łańcuch rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wstępnie planowany początek lockdownu pomiędzy 2 i 10 stycznia 2021 r.

Według innych źródeł UP w rządzie, Rada Ministrów przygotowuje się do wprowadzenia całkowitego lockdownu od 8 do 24 stycznia 2021 r.

Zakłada się, że w tym okresie zabronione będzie:

  • uczęszczanie do placówek oświatowych, z wyjątkiem wychowania przedszkolnego i placówek specjalnych,
  • praca kawiarni, barów i restauracji,
  • praca centrów handlowo-rozrywkowych, lokali rozrywkowych, salonów kosmetycznych, sal fitness, basenów,
  • rynków żywnościowych i niespożywczych.

W dokumencie zaproponowano również przedłużenie stanu wyjątkowego do 28 lutego 2021 r. w całej Ukrainie ze względu na znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej. Proponuje się również przedłużenie okresu kwarantanny do 28 lutego 2021 roku.

W okresie od 11 stycznia do 22 stycznia 2021 r. zaleca się organizacjom, niezależnie od formy własności, ustanowienie zdalnego (domowego) reżimu pracy dla zatrudnionych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn