Ujawnienie wynagrodzeń szefów banków

7 grudnia 2020. Narodowy Bank Ukrainy ogłosił wymagania dotyczące zapisów w raportach rocznych, dotyczące wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów banków. Banki będą musiały zamieszczać regulaminy i raporty na swojej stronie internetowej.

Według służby prasowej Narodowego Banku Ukrainy jest to nowe podejście, oparte na najlepszych międzynarodowych praktykach. Zwiększy to przejrzystość decyzji dotyczących wynagrodzeń w bankach.

Za przygotowywanie regulaminów i raportów o wynagrodzeniach odpowiada komisja ds. wynagrodzeń banku. Przepisy i raport w sprawie wynagrodzenia członków rady są zatwierdzane przez walne zgromadzenie uczestników lub akcjonariuszy banku, a raport w sprawie wynagrodzenia członków zarządu jest zatwierdzony przez radę banku.

Zgodnie z rozporządzeniem, bank w raporcie rocznym wskazuje wysokość wynagrodzeń członków organów zarządzających (odrębnie dla rady i zarządu), które zostały wypłacone w trakcie sprawozdawczego roku obrotowego.

Raport o wynagrodzeniach musi zawierać następujące informacje:

  • wysokość wynagrodzenia obejmującego składniki stałe i zmienne;
  • warunki faktycznej wypłaty wynagrodzenia, ich zgodność z przepisami o wynagrodzeniu;
  • pełny opis struktury wszystkich składników wynagrodzenia;
  • kryteria oceny efektywności, na podstawie których uzyskano wynagrodzenie.

Decyzja weszła w życie 4 grudnia 2020 r.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn