Lekarze z zagranicy mile widziani

3 grudnia 2020.Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje w krajach spoza Unii Europejskiej, mogą podjąć pracę w Polsce w ramach uproszczonej procedury. Przewiduje to ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Jak podaje Naczelna Izba Lekarska, w Polsce brakuje 68 tys. lekarzy. Specjalistów brakuje we wszystkich oddziałach szpitalnych, a przede wszystkim na SOR-ach. Zmiany wprowadzone w ustawie mają ułatwić lekarzom spoza Unii Europejskiej uzyskanie prawa do wykonywania zawodu w Polsce. Rząd chce w ten sposób przyciągnąć specjalistów, głównie ze wschodu.

Zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty może uzyskać cudzoziemiec posiadający dyplom oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie. Ponadto musi odbyć szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi w Polsce oraz przedstawić oświadczenie szpitala o zamiarze zatrudnienia.

Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 28 listopada 2020 r.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn