Spadek produkcji przemysłowej

24 listopada 2020. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy podała, że w październiku 2020 roku produkcja przemysłowa w Ukrainie spadła o 5 proc. w porównaniu z październikiem 2019 roku, zaś biorąc pod uwagę korektę skutków kalendarzowych – o 3,9 proc.

Wraz z korektą skutków kalendarzowych spadek produkcji przemysłowej we wrześniu wyniósł odpowiednio 5,4 proc. i 1,1 proc..

W ciągu 10 miesięcy 2020 r. produkcja przemysłowa spadła o 6,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W przemyśle wydobywczym spadki wyniosły 4,4 proc., w przemyśle przetwórczym 8,3 proc., w dostawach energii elektrycznej, gazu i ciepła 4,5 proc.

Dla przypomnienia: produkcja przemysłowa w Ukrainie w sierpniu 2020 r. w porównaniu z sierpniem 2019 r. spadła o 5,3 proc., w lipcu o 4,2 proc., w czerwcu o 5,6 proc., w maju o 12,2 proc., w kwietniu o 16,2 proc., w marcu spadła 7,7 proc. w porównaniu z marcem 2019 r.

Ukrstat zwrócił uwagę, że produkcja przemysłowa w Ukrainie we wrześniu 2020 r. spadła o 4,4 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 r., ale wzrosła o 4,5 proc w porównaniu z sierpniem bieżącego roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn