Agenda ONZ ostrzega

13 listopada 2020. Wraz z pandemią koronawirusa Ukraina może stanąć w obliczu największej od 10 lat recesji gospodarczej, która może przynieść ubóstwo dla ponad 9 milionów osób. Takie ostrzeżenie podało w swym październikowym raporcie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCNA).

Według danych tej wyspecjalizowanej komórki ONZ, od początku pandemii ponad 80 proc. gospodarstw domowych w Ukrainie straciło dochody, a co najmniej 40 proc. rodzin ma kogoś, kto stracił pracę.

„Chociaż obecnie nie ma oddzielnych danych na temat wschodniej Ukrainy, jest prawdopodobne, że społeczno-gospodarcze konsekwencje tego spadku dla regionu będą druzgocące” – czytamy w raporcie OCNA. Podano, że 58 proc. rodzin na terenach okupowanych zgłosiło stosowanie negatywnych mechanizmów dostosowawczych w celu zaspokojenia ich potrzeb. Na początku 2020 r. takich rodzin było 49 proc. Od początku roku, na okupowanych przez Rosję terytoriach Donbasu, odsetek gospodarstw domowych, które mają długi, wzrósł z 11 proc. do 15 proc.

Dane OCNA nie odbiegają od badań instytucji Ukrainy. 18 września 2020 r. Instytut Demografii Ukrainy opublikował badanie, z którego wynika, że do końca 2020 r. 45 proc. Ukraińców znajdzie się w granicach kategorii ubóstwa. To o 17 proc. więcej niż w 2019 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn