Partnerstwo zamiast darowizny

9 października 2020. Premier Denys Szmyhal zapowiedział zmianę podejścia do pomocy międzynarodowej dla Ukrainy: będzie to odejście od koncepcji „darowizny” na rzecz „partnerstwa rozwojowego” i wskazał 5 najważniejszych priorytetów ukraińskiego rządu.

Podczas wideokonferencji z szefami misji w Ukrainie oraz osobami odpowiedzialnymi w ramach Międzynarodowego Forum Koordynacji Pomocy Technicznej „Partnerstwo dla Rozwoju”, Szmyhal podkreślił, że celem rządu jest wypełnienie zobowiązań z Układu Stowarzyszeniowego z UE i Memorandum z MFW oraz osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Shmyhal zwrócił uwagę na 5 priorytetów, które rząd zamierza wdrożyć w Ukrainie:

  • partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie infrastruktury, w szczególności umowy koncesyjne dla portów, lotnisk i sieci dróg;
  • realizacja Zielonego Ładu UE, w szczególności poprzez energetykę wodorową, sprawiedliwą transformację regionów węglowych, gospodarkę odpadami;
  • ochrona środowiska i stworzenie systemu recyklingu i unieszkodliwiania odpadów;
  • stworzenie giełdy w celu przyciągnięcia do kraju środków inwestycyjnych i finansowych oraz reforma emerytalna, w szczególności wprowadzenie systemu kapitałowego, rozwój kolejnych poziomów zabezpieczenia emerytalnego.
  • stworzenie Narodowej Strategii Gospodarczej do 2030 roku.

Premier Ukrainy i Forum „Partnerstwo dla Rozwoju” przyjęli wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili główne obszary współpracy.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn