Szansa na ukrócenie korupcji

8 października 2020. Rząd Ukrainy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały porozumienie. Rządowa agencja Ukrawtodor podejmuje się przeprowadzenia reformy antykorupcyjnej.

Odpowiednie zarządzenie Rady Ministrów zostało opublikowane na rządowej stronie internetowej.

Strony zgodziły się wspierać wysiłki na rzecz usprawnienia systemu zakupowego Ukrawtodora oraz wzmocnienia wewnętrznej kontroli i wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie korupcji.

Zdaniem premiera Denysa Szmyhala, partnerstwo Ukrawtodora i EBOR w zakresie ładu korporacyjnego i praktyk antykorupcyjnych pokazuje, że Ukraina ma polityczną wolę wykluczenia możliwości jakiejkolwiek korupcji. Taka współpraca z partnerami zwiększy efektywność inwestycji publicznych w projekty infrastrukturalne. Rząd planuje kontynuację reformy ładu korporacyjnego, kierując się najlepszymi praktykami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i rozważa reformę 15 przedsiębiorstw państwowych w najbliższej przyszłości.

Z kolei dyrektor zarządzający EBOR na Europę Wschodnią i Kaukazie, Matteo Patrone, powiedział, że współpraca na rzecz wzmocnienia środków antykorupcyjnych w sektorze drogowym będzie projektem pilotażowym i wstępem do wdrożenia szerszego programu antykorupcyjnego wspieranego przez EBOR oraz lepszego zarządzania wszystkimi ukraińskimi przedsiębiorstwami państwowymi i organizacjami sektora publicznego.

W ramach umowy Ukraina zobowiązuje się do wdrożenia Wytycznych OECD dotyczących ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych, a także do przyjęcia kompleksowej polityki w zakresie własności publicznej.

W celu poprawy ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych i agencjach państwowych planuje się m.in.:

  • rewizję systemów zarządzania ryzykiem i przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  • zatrudnianie niezależnych i wykwalifikowanych specjalistów
  • szkolenie pracowników w zakresie etyki i uczciwości
  • przestrzeganie zasad antykorupcyjnych przez osoby trzecie, w szczególności wykonawców i dostawców.

Ponadto rząd Ukrainy i EBOR będą pracować nad dostosowaniem systemów zamówień publicznych w przedsiębiorstwach publicznych i agencjach rządowych do globalnych standardów oraz dążyć do uzyskania międzynarodowej certyfikacji zamówień. Reforma obejmie programy rozwoju kadr oraz wprowadzenie kompleksowych elektronicznych systemów zamówień.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn