“Miękka” cyfryzacja Ukrainy

7 października 2020. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy i Microsoft Ukraina podpisały memorandum o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury chmurowej. Łączna wartość projektu to ponad 500 mln USD.

Celem jest stworzenie większego potencjału chmurowego w Ukrainie oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej państwa. Służyć temu będzie realizacja programu Microsoft Azure Expansion. Platforma Azure umożliwia korzystanie z szeregu nowoczesnych instrumentów chmurowych, takich jak sztuczna inteligencja, zbieranie i analiza dużych danych oraz Internet rzeczy. Priorytetem tego projektu jest digitalizacja i automatyzacja działalności instytucji państwowych oraz zapewnienie ciągłości ich pracy na terenie całej Ukrainy.

Mychajło Fedorow – Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, zaznaczył, że rozważana jest możliwość przeniesienia serwisu rządowego „Dija. 2.0″ w chmurę Azure. Z pomocą technologii chmurowej zapowiedziano też uruchomienie programów kształcenia dla wielu tysięcy młodych specjalistów. Oferowane przez Microsoft rozwiązania mogą również być zastosowane w sektorze usług finansowych, produkcji, handlu, energii, rozrywce oraz w innych branżach. Ogólnie w ramach współpracy z Microsoft planowane jest zaangażowanie ponad 100 tys. specjalistów IT w ciągu najbliższych 3 lat.

Podjęcie tak szerokiej współpracy wymaga przede wszystkim odpowiedniej ustawy o technologiach chmurowych. Warunkiem korzystania z serwisów chmurowych Microsoft przez struktury rządowe jest też przechowywanie danych w serwerach na terytorium Ukrainy. Dlatego kluczowym zadaniem pozostaje stworzenie centrum danych w Ukrainie.

Globalna infrastruktura platformy Azure obejmuje ponad 160 fizycznych centrów danych, zorganizowanych w regiony i połączonych przez jedną z największych zintegrowanych sieci na świecie. W tej chwili brak takiego centrum w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W komentarzu dla ITC.ua, przedstawiciele biura Microsoft w Kijowie zaznaczyli, iż zawarte porozumienie nie przewiduje budowy centrów danych, a jedynie ogólnie pojęte wsparcie w procesie cyfryzacji państwa. Ponadto w Microsoft podkreśla się, że memorandum jest jedynie d formą oświadczenia woli, która nie nakłada żadnych zobowiązań prawnych do realizacji przyjętych ustaleń.

Warto zaznaczyć, iż nie jest to pierwsza podobna inicjatywa Microsoft. W maju br. ogłoszono o zamiarze zainwestowania w Polsce 1 mld USD celem zbudowania na jej terytorium regionalnego centrum danych oraz wyszkolenia 150 tys. pracowników i studentów.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn