Ukraina otwiera granicę

28 września 2020. Zakaz wjazdu cudzoziemców w Ukrainę, który obowiązywał od 28 sierpnia do 28 września, de facto wygasł.

Według Andrija Demczenki, rzecznika Państwowej Straży Granicznej Ukrainy: „Wciąż obowiązuje decyzja, która przewidywała ograniczenia wjazdu cudzoziemców. To rządowa uchwała nr 641. Jednocześnie istniał wyraźny zakaz wjazdu cudzoziemców do naszego kraju od 28 sierpnia do 00:00 w dniu 28 września. W rzeczywistości norma ta przestała obowiązywać tej nocy. Od teraz obcokrajowcy nie mają zakazu wjazdu do naszego kraju”.

Rząd Ukrainy przygotowuje zmiany w przepisach umożliwią cudzoziemcowi wjazd na Ukrainę jeśli będzie posiadał polisę ubezpieczeniową obejmującą sprawy związane z Covid-19. Zgodnie z informacją portalu  „Europejska Prawda” wjazd będzie zabroniony „bez istniejącej polisy (certyfikatu) wystawionego przez ubezpieczyciela zarejestrowanego w Ukrainie lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową posiadającą przedstawicielstwo w  Ukrainie lub stosunku umownego z ubezpieczycielem – partnerem na terytorium Ukraina (pomoc) i pokrywa koszty związane z leczeniem COVID-19, obserwacją i jest ważna przez okres pobytu na Ukrainie. “

Wyjątkami od tej zasady są „cudzoziemcy, bezpaństwowcy zamieszkujący na stałe w Ukrainie oraz osoby uznane za uchodźców lub osoby wymagające dodatkowej ochrony, pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, misje oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji, akredytowani na Ukrainie, a także członkowie ich rodzin, żołnierze (jednostki) sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu NATO „Partnerstwo dla pokoju”, którzy uczestniczą w szkoleniu jednostek Sił Zbrojnych.

W kwestii samoizolacji najpewniej obcokrajowców będą obowiązywać takie same regulacje jak Ukraińców przyjeżdżających z zagranicy – wskazała „Europejska Prawda”. Obecne zasady są uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, z którego podróżuje dana osoba. Za państwo o znacznym stopniu rozprzestrzeniania się koronawirusa uznaje się kraj, w którym liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni przewyższa liczbę takich przypadków na Ukrainie. W razie przyjazdu z takiego kraju konieczne jest poddanie się samoizolacji, która może być zakończona wcześniej w przypadku otrzymania negatywnego testu na COVID-19.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn