Rolnicy z niższym VAT

17 września 2020.  Rada Najwyższa zatwierdziła w pierwszym czytaniu projekt ustawy obniżającej stawkę podatku od wartości dodanej dla sektora rolnego z 20 proc. do 14 proc.

Ustawa określa stawkę VAT w wysokości 14 proc. od operacji dostaw i przywozu na Ukrainę następujących produktów rolnych: 0102 (bydło, żywe), 0103 (świnie, żywe), 0401 (w części mleka pełnego), 1001 (pszenica), 1002 (żyto), 1003 (jęczmień), 1004 (owies), 1005 (kukurydza), 1201 (soja), 1 204 00 (nasiona lnu), 1205 (nasiona rzepaku), 1206 00 (nasiona słonecznika), 1207 (nasiona i owoce innych nasion oleistych), 1212 91 (buraki cukrowe).

Zgodnie z notą wyjaśniającą do projektu ustawy, obniżenie stawki VAT z 20 proc. do 14 proc. nie doprowadzi do zakłóceń w strukturze dochodów/strat z tytułu VAT dla którejkolwiek z zainteresowanych stron, czyli dla państwa i dla przedsiębiorstw. Rentowność upraw i handlu oraz bilans dochodów budżetowych związanych z tymi towarami, pozostaną niezmienione. Przedsiębiorstwa przetwórcze będą mogły zaoszczędzić 6 proc. wydatków przy zakupie produktów ze względu na niższe zobowiązania podatkowe producenta.

Jednocześnie znikną okazje do tzw. optymalizacji zobowiązań podatkowych, co skutkowało zmniejszeniem przychodów podatkowych.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn