16 września 2020. Rada Najwyższa planuje wprowadzić ulgi podatkowe dla projektów i programów w dziedzinie kultury, turystyki i przemysłów kreatywnych.

Za ustawą nr 3851 w pierwszym czytaniu głosowało 273 deputowanych. W nocie wyjaśniającej do projektu proponuje się wprowadzenie mechanizmów podatkowych, które miałyby zapewnić państwowe wsparcie sfery kultury, turystyki i sektora przemysłów kreatywnych. To środki mające na celu zapobieganie ich stagnacji, zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy.

Proponuje się nie opodatkować dotacji kulturalnej podatkiem dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych.

Zgodnie z projektem, dotacja kulturalna jest ukierunkowaną pomocą w postaci funduszy lub mienia, która jest bezpłatna i nie podlega zwrotowi do budżetu państwa  lub budżetu lokalnego. To także międzynarodowa pomoc technicznz dla projektu lub programu w dziedzinie kultury, turystyki i przemysłów kreatywnych.

W zakresie podatku od wartości dodanej proponuje się nie opodatkować importu towarów na obszar celny Ukrainy, które są częścią narodowego dziedzictwa kinowego.

Do 1 stycznia 2025 r. proponuje się nie opodatkować niektórych transakcji na dostawę filmów narodowych.

Od 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2025 r. nieopodatkowane będą świadczenia usług w zakresie wyświetlania, dystrybucji i wyświetlania filmów krajowych i zagranicznych z dubbingiem, nagranym w języku ukraińskim, pod warunkiem, że takie filmy będą też dostosowane w wersji ukraińskiej dla osób z wadami wzroku i słuchu.

OT