Rząd prognozuje wzrost gospodarczy

30 lipca 2020. W 2021 r. wzrost gospodarki Ukrainy wyniesie 4,6 proc., w 2022 r. – 4,3 proc., a w 2023 – 4,7 proc. Odpowiednią prognozę rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy na lata 2021-2023 zatwierdził Gabinet Ministrów Ukrainy 29 lipca.

Jednocześnie według prognozy na koniec 2021 roku inflacja wynosić będzie 7,3 proc., na koniec 2022 roku – 6,2 proc., w 2023 roku – 6 proc.

Ponadto prognoza makroekonomiczna przewiduje wzrost płacy minimalnej w 2021 r. do 6,5 tys. UAH, w 2022 r. do 6,7 tys. UAH, a w 2023 – do 7,2 tys. UAH. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie 13,6 tys. UAH w 2021 r., 15,4 tys. UAH w 2022 r. i 17,2 tys.  UAH w 2023 r.

Według dokumentu w przyszłym roku stopa bezrobocia spadnie do 9,2 proc., rok później – do 8,5 proc. i do 8 proc. w 2023 roku.

Premier Denys Shmyhal nazwał główne czynniki wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. Są to: rozwój przemysłu, wzrost udziału przetwórstwa w sektorze rolnym, programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprawa klimatu biznesowego, a także prywatyzacja.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn