Plan dla internetu bez daty

30 lipca 2020. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy planuje udostępnić wysokiej jakości szybki Internet dla 95 proc. mieszkańców kraju. Nie podano jednak terminów realizacji tego planu.

Wiceminister do spraw rozwoju infrastruktury cyfrowej Oleksandr Shelest powiedział po posiedzeniu rządu, że ten „plan opiera się przede wszystkim na podłączeniu do sieci obiektów infrastruktury społecznej, takich jak szkoły, przedszkola i tak dalej.”  Zadeklarował, że Ministerstwo transformacji Cyfrowej zamierza w najbliższych latach połączyć wszystkie obiekty infrastruktury społecznej szybkim Internetem. Rozwój Internetu na obszarach wiejskich zapewniony zostanie dzięki rozbudowie infrastruktury światłowodów.

Badanie przeprowadzone wcześniej przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej pokazało, że 452 szpitali w Ukrainie (25,74 proc. wszystkich szpitali w kraju) nie ma połączenia z Internetem. Około 92 proc. ukraińskich bibliotek i 40 proc. szkół nie ma wysokiej jakości połączenia z Internetem.

Według Państwowego Urzędu Statystycznego w 2019 r. z Internetu korzystało w Ukrainie 70,1 proc. ludności (ponad 26,9 mln osób), z czego ponad 77 proc. korzystało z Internetu przynajmniej raz dziennie.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn