Euroatom dla Energoatomu

28 lipca 2020 r. Ukraina otrzymała kolejną transzę wsparcia Euroatomu w wysokości 100 mln EUR  na poprawę bezpieczeństwa czterech ukraińskich elektrowni jądrowych.

Wsparcie zostało udzielone w ramach kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa elektrowni atomowych, realizowanego przez Narodowe Przedsiębiorstwo Energetyki Jądrowej „Energoatom” we współpracy z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euroatom). Program przewiduje pomoc finansową dla Ukrainy w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wysokości  300 mln EUR. Wypłata pierwszych dwóch transzy od Euroatomu, o łącznej kwocie 100 mln EUR, nastąpiła w 2017 r. i 2018 r. Do końca bieżącego roku oczekuje się na jeszcze jedną ostatnią transzę w wysokości  100 mln EUR .

Warunkiem uzyskania kredytu było wdrożenie nowoczesnych standardów zarządzania i bezpieczeństwa w sektorze jądrowym, w tym  zapewnienie niezależności Państwowego Inspektoratu Regulacji Jądrowych Ukrainy.

Obecnie na terenie Ukrainy funkcjonują cztery elektrownie jądrowe, w tym 15 bloków energetycznych o łącznej mocy prawie 14 tys. MW. W tej chwili produkcja energii wynosi jednak nieco poniżej 8 tys. MW, co jest związane z niskim zapotrzebowaniem na rynku wewnętrznym. W tej sytuacji wielu ekspertów sugeruje eksport  energii atomowej za granicę. Wiceprezes Energoatomu Herman Haluszczenko uważa, że celem strategicznym dla Energoatomu jest wyjście na rynki bałtyckie oraz na branżową giełdę Nord Pool Spot, która jest jednym z największych rynków energii na świecie.

W niedawnym czasie rozpoczął się eksport energii do Białorusi. Jednocześnie w Radzie Najwyższej Ukrainy znajduje się projekt ustawy, który umożliwi Energoatomowi udział w przetargach  na zagranicznych giełdach.

 

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn