Rejestr budowlany

20 lipca 2020. Podjęto kolejne działania w celu zwalczania nadużyć w sferze budownictwa. W Ukrainie uruchomiono Rejestr Czynności Budowlanych i portal publiczny systemu. Jest to pierwszy etap wdrażania Jednolitego Państwowego Systemu Elektronicznego.

Od tej chwili każdy obiekt będzie wpisywany do rejestru z unikalnym identyfikatorem. Umożliwi to na powiązanie z obiektem wszelkich pozwoleń, dokumentacji urbanistycznej i projektowej, informacji o uczestnikach budowy, zdjęć i innych informacji. Takim sposobem będzie można zapobiec wpisowi nieprawidłowych danych do rejestru, a także usprawnić proces monitorowania legalności budowy na wszystkich etapach.

Do zalet nowego rejestru należy pozyskiwanie danych o prawach majątkowych i gruntach poprzez elektroniczne powiązanie między rejestrami. Również ważnym jest automatyczna kontrola – brak możliwości zarejestrowania obiektu bez spełnienia odpowiednich kryteriów prawnych. Ponadto Rejestr Budowlany integruje katalogi i inne rejestry, takie jak lista osób certyfikowanych, miejsc dziedzictwa kulturowego i miejsc niebezpiecznych. Istotnym jest także, aby wszystkie dokumenty od samego początku budowy i przed uruchomieniem były tworzone i weryfikowane natychmiast kodem QR w rejestrze.

Portal publiczny systemu elektronicznego w budownictwie zapewni swobodny dostęp do informacji w rejestrze czynności budowlanych.

“Rejestr Państwowego Inspektoratu Architektoniczno-Budowlanego Ukrainy od wielu lat był miejscem korupcji. W przeciwieństwie do niego, nowy Rejestr Budowlany jest wyłączną własnością państwa. Tak możemy zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do niego, wprowadzaniu błędnych danych i pojawianiu się schematów korupcyjnych” – powiedział M. Fiodorov, Wicepremier, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn