9 lipca 2020. Jak już pisaliśmy na naszym portalu, od dnia 23 maja 2020 r. obowiązuje Ustawa Ukrainy nr 466-IX, wdrażająca kompleksową reformę podatkową w Ukrainie.

Ustawa ma na celu:

  • uproszczenie systemu administracji podatkowej
  • harmonizację prawa podatkowego Ukrainy ze światowymi standardami
  • wprowadzenie międzynarodowych standardów kontroli podatkowej dla wszystkich uczestników handlu międzynarodowego
  • wdrożenie postanowień Planu Działań BEPS – zapobiegającemu szkodliwym praktykom podatkowy

Uproszczenie systemu administracji podatkowej ma się dokonać poprzez wdrożenie i rozszerzenie usług internetowych dla podatników, takich jak raportowanie on-line, możliwość otrzymania dokumentów od organów podatkowych w formie elektronicznej czy też Indywidualne konsultacje podatkowe on-line.

Harmonizacja prawa podatkowego Ukrainy ze światowymi standardami przejawia się m.in. w doprecyzowaniu regulacji dotyczących terminów zapłaty podatków, ustaleniu struktury dokumentacji dla międzynarodowych grup firm w zakresie cen transferowych, dokumentacji globalnej i raportowania według krajów.

Zmiany zasad kontroli podatkowej dla wszystkich uczestników handlu międzynarodowego zostaną zaimplementowane poprzez doprecyzowanie zasad ustalania harmonogramu kontroli dokumentów podatnika.

Nowe prawo ujednolica także zasady ustalania kryterium dochodu, naliczania podatku od dochodów nierezydentów ze źródłem jego pochodzenia z Ukrainy, opodatkowania zysków kontrolowanych spółek zagranicznych, wypłaty dywidend dla nierezydentów oraz ustalania kwoty podatku dochodowego od przedstawicielstw.

Wojciech Piłat