Wsparcie UE dla administracji

8 lipca 2020. UE przekazała ponad 11,5 mln EUR do budżetu Ukrainy, które jest częścią programu wsparcia reformy administracji publicznej w latach 2016–2021, wynoszącego  w sumie 90 milionów EUR.

Te środki mają na celu wspieranie dalszego rozwoju systemu administracji publicznej na Ukrainie, w tym zwiększenie jego skuteczności i stabilności w warunkach kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Z kolei Ukraina powinna poczynić postępy w reformowaniu administracji publicznej, w tym poprawić współdziałanie między rejestrami państwowymi i jakość świadczenia usług publicznych, wprowadzić technologie cyfrowe ( e-zdrowie, rejestr stanu cywilnego itp.). Oczekiwane jest też podnoszenie kwalifikacji i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organach państwowych.

Szef przedstawicielstwa UE na Ukrainie, Matti Maasikas podkreślił, że reforma administracji publicznej jest jedną z kluczowych, więc UE będzie nadal ją wspierać, dzielić się doświadczeniami i udzielać pomocy finansowej. Ważne jest również zapewnienie zgodności z podstawowymi zasadami administracji publicznej, transparentności, wzmocnienie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do instytucji publicznych. Działania te przyczynią się do szybszego ożywienia gospodarki i sektora opieki zdrowotnej.

Ostatnia wypłata transza pomocy w wysokości 26 milionów EUR przewidziana jest w 2021 r.

UE zapewnia też tzw. pomoc techniczną w wysokości 14 mln EUR na wdrożenie zasad administracji publicznej w rządzie. Dodatkowo, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przeznaczy 28,7 mln EUR na wsparcie reform sektorowych w odpowiednich ministerstwach.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn