Wsparcie dla rolnictwa – nowe elementy

7 lipca 2020. Rolnictwo ukraińskie zapewnia ponad 100 tys. miejsc pracy i dostarcza dużą część podatków do budżetów lokalnych. Jednak warunki, w których pracują rolnicy, są wyjątkowo trudne. Władze ukraińskie pracują nad trzyletnim państwowym programem wsparcia rolnictwa.

Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy przedstawiło projekt programu wsparcia dla rolnictwa na lata 2021-2023 w kluczowych  obszarach. Projekt obejmuje także ubezpieczenie upraw, wsparcie dla produkcji niszowej i ekologicznej, a także pszczelarstwo.

„Planując programy wsparcia rolników na następne trzy lata, zostawiliśmy główne obszary priorytetowe, które już udowodniły swoją efektywność ekonomiczną. Jednocześnie dostosowaliśmy programy do nowych warunków i potrzeb producentów” – powiedział wiceminister Taras Wysocki.

Program wsparcia hodowli zwierząt na lata 2021–2023 przewiduje specjalne dotacje budżetowe na renowację gospodarstw, zmianę struktury produkcji, poprawę jakości, wspieranie różnorodności biologicznej i bezpieczeństwa biologicznego. Wsparcie rozwoju ogrodnictwa, uprawy winorośli i chmielu poprzez częściową refundację kosztów zakupu materiału do sadzenia roślin, budowy i instalacji systemów nawadniania kroplowego oraz zakupu materiałów potrzebnych do takiej pracy.

Uwzględniono subsydia na zakup lub modernizację techniki. Nadal działa wsparcie finansowe dla producentów rolnych poprzez częściową rekompensatę kosztów maszyn rolniczych i środków produkcji  zakupionych za środki własne lub z funduszy kredytowych.

Utrzymane zostaną tańsze pożyczki dla rolników jako element wsparcia. Ponadto dodano nowe narzędzia  – tańsze kredyty na zakup gruntów rolnych i niższe składki  ubezpieczenia upraw rolnych.

Rekompensaty będą również obejmowały usługi doradcze dla przedsiębiorców rolnych. Priorytetem będzie także objęta młodzież wiejska. Uwzględniono promowanie  nowych gospodarstw i spółdzielni rolnych dla młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Te projekty programów zostaną wkrótce przedstawione do dyskusji w Komitecie Rady Najwyższej ds. Polityki Rolnej.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn