6 lipca 2020. W pierwszym kwartale 2020 roku zaobserwowano nieznaczny opływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Ukrainy, co jest jednak odwróceniem trendu, obserwowanego w ostatnich latach.

Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy poinformował, że w 2019 roku zainwestowano w Ukrainie 1,9 mld USD. Około jednej czwartej, czyli 506 mln USD  pochodziło z Cypru, słynnej jurysdykcji off- shorowej, z której inwestują oligarchowie. Kapitał zainwestowany z Ukrainie pochodził też: z Rosji – 396 mln USD, Holandii-  262 mln USD,  Zjednoczonego  Królestwa – 212 mln USD i Niemcy – 119 mln USD .

Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie na pewno nie jest satysfakcjonująca.  Jedynym sektorem, który przyciągnął inwestycje o znacznej wartości, był sektor energii odnawialnej. W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowano OZE ponad 4 mld USD.

Inwestorzy narzekają na zmianę warunków regulacyjnych w czasie realizacji projektu, czego ostatnim przykładem są zmiany w zielonych taryfach. Niektórzy z nich, niezadowoleni z nowych taryf, planują odwołać się do międzynarodowego arbitrażu. Krytycznie komentowane jest też niespodziewane odejście Prezesa Narodowego Banku Ukrainy Yakiva Smoliiego, którego postrzegano jako gwaranta niezależności tej instytucji.

DSz