Inwestycje zagraniczne w stagnacji

6 lipca 2020. W pierwszym kwartale 2020 roku zaobserwowano nieznaczny opływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Ukrainy, co jest jednak odwróceniem trendu, obserwowanego w ostatnich latach.

Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy poinformował, że w 2019 roku zainwestowano w Ukrainie 1,9 mld USD. Około jednej czwartej, czyli 506 mln USD  pochodziło z Cypru, słynnej jurysdykcji off- shorowej, z której inwestują oligarchowie. Kapitał zainwestowany z Ukrainie pochodził też: z Rosji – 396 mln USD, Holandii-  262 mln USD,  Zjednoczonego  Królestwa – 212 mln USD i Niemcy – 119 mln USD .

Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie na pewno nie jest satysfakcjonująca.  Jedynym sektorem, który przyciągnął inwestycje o znacznej wartości, był sektor energii odnawialnej. W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowano OZE ponad 4 mld USD.

Inwestorzy narzekają na zmianę warunków regulacyjnych w czasie realizacji projektu, czego ostatnim przykładem są zmiany w zielonych taryfach. Niektórzy z nich, niezadowoleni z nowych taryf, planują odwołać się do międzynarodowego arbitrażu. Krytycznie komentowane jest też niespodziewane odejście Prezesa Narodowego Banku Ukrainy Yakiva Smoliiego, którego postrzegano jako gwaranta niezależności tej instytucji.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn