Dane o handlu zagranicznym

6 lipca 2020. Według danych agregowanych i opracowanych w Ministerstwie Rozwoju, w I kwartale 2020 Polska miała dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą, które wyniosło 787 mln USD.

Polski eksport do Ukrainy, liczony do analogicznego okresu 2019 roku, spadł w tym czasie o 2,1 proc. ( do wartości 1,773 mld USD), zaś import z Ukrainy spadł o niecałe 12 proc. ( do wartości 935, 8 mln USD). Przyczyna wydaje się oczywista: to spowolnienie w globalnej gospodarce wywołane epidemią koronawirusa i związane z nią ograniczenia handlowe.

W I kwartale 2020 r.  znacząco wzrósł eksport polskich produktów rolno- spożywczych i ceramicznych. W imporcie z Ukrainy rekordy biła pozycja „skóry”.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn